Orthopedische zorg van hoog niveau

Orthopedische zorg is méér dan het aanbieden van hulpmiddelen. Patiënten vragen steeds meer om service en begeleiding op maat. De consument is mondiger, doordat hij of zij over meer kennis beschikt.

De Nederlandse Industrie voor Orthopaedietechniek (NIVO) en haar leden willen op deze patiëntenvraag inspelen. Door een bron van informatie te zijn voor leveranciers van orthopedische hulpmiddelen en hun consumenten- en patiëntenorganisaties.

NIVO wil graag een bijdrage leveren aan het regisseren van multidisciplinaire zorg. Dit alles in samenspraak en in een goede relatie met het ministerie van VWS, individuele zorgverzekeraars en hun koepel ZN, CVZ en de CG Raad.

Actueel

Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual
Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual