Informatie

Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual
Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual

Meer informatie over Cliq

In Nederland doen jaarlijks enkele miljoenen mensen, zoals gehandicapten en ouderen, een beroep op hulpmiddelen. De verstrekte hulpmiddelen blijken echter lang niet altijd adequaat te zijn als oplossing van het probleem en ook niet altijd goed gebruikt te worden.
In de Cliq classificatie wordt de individuele zorgvraag centraal gesteld. Cliq maakt namelijk de koppeling tussen de eigenschappen van een hulpmiddel enerzijds, en de wensen en mogelijkheden van de toekomstige gebruiker anderzijds. Deze koppeling staat centraal in de Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg die door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) in samenwerking met het veld is opgesteld.

Nieuws_-_Cliq_-_procesbeschrijving

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg is de basis voor Cliq

Cliq is een verfijning van de internationale classificatie ISO 9999 (Assistive products for persons with disability - Classification and terminology). ISO 9999 deelt hulpmiddelen volgens hun functie in, in drie hiërarchische niveaus: 3x2 cijfers. De Cliq classificatie voegt hieraan drie niveaus toe, onder andere gebruik makend van de Nederlandse vertaling van de ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health).

Nieuws_-_Cliq-opbouw

Cliq = ISO 9999 + toevoeging (o.a. ICF)

Over de gebruikte Cliq methodiek is een Nederlandse Technische Afspraak ontwikkeld die in mei 2007 door NEN is uitgegeven als NTA 8018.

Voor meer informatie over ISO 9999, ICF en NTA 8018, zie de veelgestelde vragen en antwoorden.
De ISO 9999 classificatie en de Cliq methodiek zijn te bestellen via de webshop van NEN:
- ISO 9999
- NTA 8018
Het ICF begrippenkader is te downloaden via de website van WHO-FIC:
- ICF
Voor meer informatie: lees www.nictiz.nlterug naar overzicht