Informatie

Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual
Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual

Organisatie

De SEMH is een onafhankelijke stichting die leveranciers in de gezondheidszorg kwalificeert op basis van erkenningsregelingen.

De SEMH kent de volgende erkenningsregelingen:

Eisen Foundation SpeciaalZaken (FSZ)

Mammacare bedrijven (MMC)

Eisen Orthopedische InstrumentMakerijen (OIM)

Eisen Orthopedisch Schoentechnische Bedrijven (OSB)

Eisen leveranciers Therapeutische Elastische Kousen (TEK)

Eisen leveranciers HaarWerKen (HWK)

Bedrijven die diabetes, incontinentie, stoma en
wondverzorgingsmiddelen leveren (DISW)

De SEMH kent een bestuur waarin zitting wordt genomen door representanten van patiëntenbelangenverenigingen, kenner van zorgverzekeraars. Het laatstgenoemde bestuurslid rouleert jaarlijks per aangeslotenen branche waarvoor een erkenningsregeling bestaat. Het bestuur komt jaarlijks minimaal vier keer per bijeen en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de SEMH.


Voor het beheer en het opstellen van de erkenningsregelingen beschikt de SEMH over een aantal Raden van Advies, te weten:
Raad van Advies OIM/OSB
Raad van Advies TEK
Raad van Advies MSZ
Raad van Advies FSZ
Raad van Advies HWK
Raad van Advies DISW
Raad van Advies Certificatie


De werkgroepen ontwikkelen de eisen in concept uit en leggen die voor aan de desbetreffende Raden van Advies. De werkgroepen worden actief op het moment dat herziening nodig is en worden op dat moment samengesteld.

Daarnaast beschikt de SEMH over een Toetsingscommissie en een Geschillencommissie.

De Toetsingscommissie bestaat uit toetsers die de toetsingen bij de leveranciers uitvoeren, de coördinator van de SEMH en een door het bestuur aangewezen bevoegd adviseur. De Toetsingscommissie komt vier keer per jaar bij elkaar en zorgt er voor dat de kwaliteit van de toetsingen gewaarborgd is en de werkwijze / interpretatie van de eisen door alle toetsers gelijk is.

De Geschillencommissie doet een uitspraak bij een geschil tussen een erkend bedrijf en een toetser en bij een mogelijk geschil tussen een cliënt of vertegenwoordiger van een belangengroepring en een erkend bedrijf.

De toetsingen en het secretariaat van de SEMH zijn in handen van het Centrum voor Certificatie. De contactpersonen voor de SEMH zijn mw. Magdaleen Treur en Sandra Biesheuvel (secretariaat SEMH) en René Ungerer (coördinator SEMH).

Voor meer informatie: lees www.semh.infoterug naar overzicht