Informatie

Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual
Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual Visual

CG-Raad tevreden met brede steun voor Basisrichtlijn hulpmiddelenzorg

In opdracht van de CG-Raad en Zorgverzekeraars Nederland is een basisrichtlijn opgesteld om protocollen te ontwikkelen voor functiegerichte aanspraak op hulpmiddelen. Protocollen zijn een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een goede cliëntgerichte en doelmatige hulpmiddelenzorg.

In december 2008 heeft minister Klink vastgesteld dat de cliënt recht heeft op de ‘meest adequate oplossing’. Om dat te realiseren moet een perfecte match gemaakt worden tussen dat wat een persoon wil, kan en mag (beoogd functioneren) en dat wat het hulpmiddel hem of haar kan bieden. Dat betekent dat bij het verstrekken van hulpmiddelen niet het hulpmiddel, maar het functioneren van de cliënt centraal komt te staan (kanteling van zorg).

Procesbeschrijving
Uitgangpunt is: wat moet een cliënt weten over een oplossing van zijn beperking of stoornis, wat moet een hulpverlener doen om clientgerichte doelmatige zorg te verlenen en wat moet in een dossier terecht komen? De basisrichtlijn stoelt op de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg.

Brede steun
De CG-Raad en Zorgverzekeraars Nederland zijn bijzonder tevreden over de brede steun die de basisrichtlijn heeft gekregen. De basisrichtlijn is onderschreven door CVZ, CIZ, UWV, Unive, CSO, V&VN,EN, NIVO, Nevemed, SEMH, NPI,VILANS, FHI, NVOS Orthobanda, VGN.

Download Basisrichtlijn hulpmiddelenzorg 2010

Een exemplaar is ook tegen kostprijs te bestellen:
ISBN/EAN: 978-90-811403-5-5
titel: Basisrichtlijn hulpmiddelenzorg 2010
Voor meer informatie: lees www.cg-raad.nl of www.paramedisch.orgterug naar overzicht